Byggnadsföreningen Halmstad Tennishall lämnar över efter 85 år

Posted by on november 27, 2020 in Blogg | 0 comments

Från och med årsskiftet 2020-21 kommer driften av tennishallen att tas över av Halmstad Tennishall AB. Bolaget är ett dotterbolag till Olssons Skog & Fastigheter som har sitt kontor i hallen.

Byggnadsföreningen Halmstad Tennishall har svarat både för nybyggnad och drift av hallen alltsedan starten År 1935. En 85-årig epok är därmed tll ända.

Överlåtelsen av driften kommer inte att medföra några praktiska förändringar. Bokningssystemet är fortsatt detsamma och priserna är oförändrade. Det kommer att finnas möjlighet att utkvittera spelnycklar under Olssons kontorstid måndag-fredag.

Hallen får ny ägare 2018-07-02

Posted by on januari 23, 2019 in Blogg | 0 comments

Från och med den 2 juli 2018 har hallen fått en ny ägare. Olssons Skog & Fastigheter har genom sitt dotterbolag Halmstad Tennishall AB tagit över fastigheten från Byggnadsföreningen Halmstad Tennishall u.p.a. I samband med övertagandet har Olssons flyttat in med sin administration i hallen. Byggnadsföreningen fortsätter att administrera tennisverksamheten i en första vända fram till halvårsskiftet 2021. Förhoppningen är att kunna förlänga hyresperioden med några år under förutsättning av rimlig hyreskostnad och timbeläggning.

Olssons planer är att på längre sikt ersätta hallen med vårdcentral och trygghetsboende. Med hänsyn till fastighetens känsliga läge får man räkna med att processen med ändring av detaljplanen kommer att ta lång tid.