Byggnadsföreningen Halmstad Tennishall lämnar över efter 85 år

Från och med årsskiftet 2020-21 kommer driften av tennishallen att tas över av Halmstad Tennishall AB. Bolaget är ett dotterbolag till Olssons Skog & Fastigheter som har sitt kontor i hallen. Byggnadsföreningen Halmstad Tennishall har svarat både för nybyggnad och drift av hallen alltsedan starten År 1935. En 85-årig epok är därmed tll ända. Överlåtelsen av driften kommer inte att medföra några praktiska förändringar....

Read More

Hallen får ny ägare 2018-07-02

Från och med den 2 juli 2018 har hallen fått en ny ägare. Olssons Skog & Fastigheter har genom sitt dotterbolag Halmstad Tennishall AB tagit över fastigheten från Byggnadsföreningen Halmstad Tennishall u.p.a. I samband med övertagandet har Olssons flyttat in med sin administration i hallen. Byggnadsföreningen fortsätter att administrera tennisverksamheten i en första vända fram till halvårsskiftet 2021. Förhoppningen är att...

Read More