Hallen får ny ägare 2018-07-02

Posted on januari 23, 2019

Från och med den 2 juli 2018 har hallen fått en ny ägare. Olssons Skog & Fastigheter har genom sitt dotterbolag Halmstad Tennishall AB tagit över fastigheten från Byggnadsföreningen Halmstad Tennishall u.p.a. I samband med övertagandet har Olssons flyttat in med sin administration i hallen. Byggnadsföreningen fortsätter att administrera tennisverksamheten i en första vända fram till halvårsskiftet 2021. Förhoppningen är att kunna förlänga hyresperioden med några år under förutsättning av rimlig hyreskostnad och timbeläggning.

Olssons planer är att på längre sikt ersätta hallen med vårdcentral och trygghetsboende. Med hänsyn till fastighetens känsliga läge får man räkna med att processen med ändring av detaljplanen kommer att ta lång tid.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *