Kontakt

Ordförande: Gunnar Cervin
Tel: 0730-979593
E-post: gunnar.cervin@telia.com
Bostad: Karl XI:s väg 31, 30294 Halmstad

Fakturaadress:
Byggnadsföreningen Halmstad Tennishall
c/o Jonas Åberg
Kuttervägen 3
30272 Halmstad

Organisationsnummer: 749200-0471
Bankgiro: 616-0592