Abonnemangstider

Höstsäsongen 2020 – 20 veckor – startar lördag den 1 augusti och avslutas fredag den 18 december.

 

OBSERVERA  Abonnemang löper tills vidare. Om uppsägning ej sker senast 2 månader före spelstart för kommande vår- alternativt höstsäsong förlängs avtalet med sex månader i taget.