Abonnemangstider

Höstsäsongen 2022 – 20 veckor – startar måndag 1 augusti och  avslutas söndag 18 december.
Vårsäsongen 2023 – 20 veckor – startar måndag den 9 januari och avslutas söndag 28 maj.

OBSERVERA  Abonnemang löper tills vidare. Om uppsägning ej sker senast 2 månader före spelstart för kommande vår- alternativt höstsäsong förlängs avtalet med sex månader i taget.