Abonnemangstider

Vårsäsongen 2021 – 20 veckor – startar lördag den 8 januari och avslutas 27 maj.

OBSERVERA  Abonnemang löper tills vidare. Om uppsägning ej sker senast 2 månader före spelstart för kommande vår- alternativt höstsäsong förlängs avtalet med sex månader i taget.